T +31 6 25157463 | E edwin@battlefielddiscovery.nl

Coronavirus Informatie

/Coronavirus Informatie
Coronavirus Informatie2020-08-28T16:52:03+02:00

Coronavirus en Battlefield Discovery

Covid-19 raakt ons allemaal! Nu de lockdown geleidelijk wordt teruggeschroefd en er weer tours en lezingen gegeven kunnen worden, maar er nog wel beperkingen gelden, dringt de vraag zich op hoe Battlefield Discovery hier mee om gaat. Het staat buiten kijf dat wij tours en andere dienstverlening op een zo veilig en verantwoorde manier willen doen. Daarom hanteren wij ook een veiligheidsprotocol tijdens tours en lezingen en nemen ook daaraan voorafgaand de nodige maatregelen.  

Hieronder vind je de nodige informatie.  

Geeft Battlefield Discovery al weer tours? 
Ja, wij geven al weer tours, zowel privétours als georganiseerde tours. Uiteraard geldt dat elke tour altijd binnen de mogelijkheden en beperkingen van het land in kwestie wordt gegeven, en onder het door ons gehanteerde veiligheidsprotocol.

Is het weer business-as-usuals tijdens de tours?
Nee, zeker niet! Er gelden nog steeds landelijk en/of regionale restricties. Dit betekent onder andere, dat tours en lezingen onderhevig zijn aan een veiligheidsprotocol voor gids en gasten. Daarnaast betekent dit ook dat momenteel nog geen bustours kunnen worden gegeven; de huidige eisen m.b.t. (commercieel) busvervoer zijn dusdanig dat het niet rendabel is om een bustour te draaien. In de categorie georganiseerde tours focussen wij ons nu op wandel- en fietstours. Bij privétours verplaatsen die gids en de gasten zich met eigen (auto)vervoer.

Welke veiligheidsmaatregelen treft Battlefield Discovery tijdens een tour?
Verschillende en de meeste gelden algemeen voor alle organisaties en mensen die elkaar ontmoeten. Betalingen zijn bij voorkeur vooraf per bank en niet contant.  Op de dag zelf wordt je voor de start van een tour gevraagd naar mogelijke symptomen, recent contact met patiënten, etcetera. Wij hebben handgel beschikbaar en gids en gasten wassen hun hand hiermee voorafgaand aan de tour en op gezette momenten tijdens de tour.  Uiteraard houden we op lokaties 1,5 meter afstand van elkaar. Mondkapjes zijn niet verplicht, maar gasten mogen deze uiteraard dragen als zij dat als extra veiligheidsmaatregel willen doen.
Daarnaast is museumbezoek niet zomaar mogelijk. Wij moeten ruim vooraf bij het museum in kwestie reserveren om toegang te krijgen op de tourdag. Aangezien dit onder de huidige regels op een bepaald tijdstip zal zijn, zal de tour dan ook daar rondom worden georganiseerd.

Treffen jullie ook veiligheidsmaatregelen voorafgaand aan een tour?
Ja. Zoals hiervoor al gezegd, vragen wij bij boeking nadrukkelijk om per bank te betalen en niet contant. Enkele dagen voorafgaand aan de tour krijg je al voor de eerste keer de vragen m.b.t. mogelijke symptomen, etc. Op de achtergrond houden wij de situatie en mogelijke aanpassingen in beleid van regeringen en veiligheidsregio’s in de gaten; indien daarin iets verandert dat de tour raakt, reageren wij daar direct op en laten je dit zo spoedig mogelijk weten. Tevens zorgen we er uiteraard voor dat gidsen met symptomen niet ingezet worden op tours.

Wat als ik een tour boek en de situatie verandert opeens door Corona? 
Aangezien de coronacrisis nog niet geheel ten einde is en de situatie lokaal en internationaal kan veranderen, kunnen de mogelijkheden voor een tour ook aan verandering onderhevig zijn voor en tijdens een tour. Battlefield Discovery houdt daar rekening mee. Wij houden de situatie in de gaten en mocht het zijn dat een tour geheel of gedeeltelijk niet door kan gaan, dan hoor je dit zo spoedig mogelijk. Indien het kan, zal Battlefield Discovery de tour zodanig herorganiseren dat het binnen geldende regels wel kan. Maar als dit niet mogelijk is en is herplanning van de tour geen reële optie, dan zal de tour geannuleerd worden.

Krijg ik een volledige restitutie als door Corona een tour niet doorgaat? 
In geval van annulering gelden de reguliere algemene voorwaarden van Battlefield Discovery. Er zijn twee situaties: jij annuleert als klant of Battlefield Discovery annuleert. Indien jij als klant annuleert dan ligt het aan het moment waarop je dat doet of en hoeveel restitutie je krijgt. Indien geldende nationale regels en beperkingen het onmogelijk maken om bij de tour aan te sluiten, dan mag je rekening op een schappelijke interpretatie van de algemene voorwaarden. Annuleren wij, dan krijg je je volledige bedrag terugbetaald.

Ik heb een andere vraag die hierboven niet beantwoord wordt; waar kan ik die kwijt?
Het is altijd lastig om alle vragen te anticiperen, maar willen je natuurlijk zo goed mogelijk van informatie voorzien. Stuur ons eenvoudigweg een email naar info@battlefielddiscovery.nl en wij beantwoorden je vraag of vragen zo spoedig mogelijk.